VA dagene på Sørlandet, 26.-27. mars 2014

Vi kan se tilbake på 2 positive dager med variert program på Sørlandet. Det faglige programmet inneholdt forelesninger om blant annet klima, planlegging VA-/vannanlegg, forsyning, kvalitetssikring, behandling og rensing. På messen presenterte det seg et stort utvalg med utstillere for VA bransjen.

Link til presentasjoner:

Del 1 – Vår tids utfordringer

Klimaendringer-Konsekvenser-for-VA-sektoren 

Del 2A – Miljøforhold

Krypsiv i vassdrag- Årsaker, problem og mulige tiltak

Del 2B – VA-teknikk i Rogaland

Organisering-og-drift-av-IVAR-IKS

Nytt-biogassanlegg

Nytt-anlegg-for-gjodselproduksjon-av-slam

Del 3A – Ledningsnett

Sikkerhet-i-vannkummer

Renovering av pumpestasjomer for vann og avløp – Hva lønner seg

Rehabilitering-av-VA-kummer-uten-oppgraving

Del 3B – VA-planlegging

Vannledning-Kristiansand-Lillesand-Bakgrunn-og-planer

Lokale-nedborsmalinger-i-Kristiansand – Resultater og konsekvenser

Lokal-overvannsdisponering

Fellesprogram torsdag 27. mars

Rikets-tilstand-VA-sektoren-Agder-og-Telemark

Tilbakeslagssikring-drikkevannsledningsnettet

Del 4A – Vannforsyning

Abonnementsvarsling-via-SMS-ved-vannledningsbrudd1

Ozon-biofilter-til-drikkevannsbehandling

Del 4B – Avløpsteknikk

Akkreditert-prøvetaking-avløpsanlegg-Erfaringer

Utfordringer-med-renseanlegg-for-variende-belastning

Fellesprogram ettermiddag 27. mars

Tilknytning-til-kommunale-VA-anlegg – søknadsrutiner, dokumentasjon og innmålinger

Ledningsanlegg-for-hytteomrader-langs-kysten

Contact Form Powered By : XYZScripts.com

Nettsidene er levert av Arkitektum