Driftsassistansen

Overløp

Driftsassistansene på vannverk og avløpsanlegg i Aust-Agder og i Telemark, blir utført av Sweco sitt kontor i Seljord.

Det er per i dag 32 kommuner med til sammen cirka 100 avløpsanlegg og cirka 75 vannverk, tilsluttet ordningen.

Driftsassistansene er regionale nettverksbyggere gjennom:

  • Systematisk oppfølging av vannbehandlingsanlegg og avløpsrenseanlegg med fokus på veiledning og driftsoptimalisering. Det gjennomføres flere rutinemessig anleggsbesøk hvert år.
  • Teknisk assistanse for løsning av konkrete problemstillinger ved enkeltanlegg.
  • Utarbeidelse av beredskapsplaner, internkontrollsystem og prøvetakingsprogram for vannverk.
  • Utarbeidelse av internkontrollsystem, prøvetakingsprogram, vurdering av driftsresultater og rapportering for avløpsanlegg.
  • Kompetanseheving og erfaringsformidling ved kurs og seminarer.
  • Samordning av oppgaver på regional basis.
  • Akkreditert prøvetaking for avløpsvann.
Contact Form Powered By : XYZScripts.com

Nettsidene er levert av Arkitektum